Category Archives: Uncategorized

Chùa Gia Đình 100 Tỉ tại Ngôi Làng Nghèo

Được xây dựng trên diện tích 5.000 m2, với một số chi tiết dát vàng, đền thờ của gia đình trần là lớn nhất của loại hình này ở Hà Tĩnh, một tỉnh nghèo ở miền trung Việt Nam. Việc xây dựng các đền thờ Trần Triệu Điện bắt đầu vào tháng 4 năm 2014 ở làng […]