Category Archives: Giáo Dục

Một Vài Tôn giáo tại Việt Nam

Việt Nam chính thức là một quốc gia vô thần, như tuyên bố của chế độ cộng sản của đất nước. Mặc dù trong lý thuyết gia thích tự do tôn giáo, trong thực tế có một số hạn chế về tôn thờ. Cho ví dụ, chỉ có tám, nhà nước xử phạt tôn giáo […]


Giáo Dục Trên Mạng và Nghệ Thuật trong Thiên Chúa Giáo

Bất kỳ người nào đã bao giờ tiêu thụ một cái nhìn sâu hơn về số lượng đáng kể của chương trình được sử dụng bằng cách sử dụng các tổ chức giáo dụcnet sẽ có khả năng đồng tình rằng hầu hết các khóa học trực tuyến hướng về phía những người đang chờ […]