Một Vài Tôn giáo tại Việt Nam

ton giao

Việt Nam chính thức là một quốc gia vô thần, như tuyên bố của chế độ cộng sản của đất nước. Mặc dù trong lý thuyết gia thích tự do tôn giáo, trong thực tế có một số hạn chế về tôn thờ. Cho ví dụ, chỉ có tám, nhà nước xử phạt tôn giáo chính thức được cho phép, và không có tôn giáo có thể tuyên truyền một hệ tư tưởng đó được coi là mâu thuẫn với của chính phủ.

Mặc dù vậy, Việt Nam có một số tôn giáo lớn, với một số lớn của những người theo – đáng chú ý nhất trong số đó là Phật giáo Đại thừa, tuyên bố một phần16,4% tổng số dân theo Trung tâm nghiên cứu Pew ở Washington DC, người đã tiến hành một cuộc khảo sát vào tôn giáo ở đông nam trong năm 2010. Các tôn giáo khác với một sau lớn bao gồm Cơ đốc giáo, tin lành, Phật giáo Nam, Hồi giáo, đạo hòa hảo, và Cao Đài.

Theo điều tra dân số quốc gia, khoảng 81% Việt Nam xem xét mình không tôn giáo. Tuy nhiên, con số này không đưa vào tài khoản người Việt Nam nhiều người tiếp tục thực hành “không chính thức” hải quan tôn giáo và các tôn giáo dân gian, đặt trong đó không được công nhận bởi chính phủ. Nhân vật Trung tâm nghiên cứu Pew cho thấy rằng số người rơi vào loại này Việt Nam có thể là khoảng 45,3% tổng số dân.

 

Ba tôn giáo (tâm giao)

Cụm từ “ba lời dạy” đề cập đến sự kết hợp của Khổng giáo, lão giáo và Phật giáo được tìm thấy trong triết học Trung Quốc. Tại Việt Nam, những lời dạy ba đã trở thành gần gũi với nhau, cũng như với tín ngưỡng Việt Nam bản địa, để tạo ra một tôn giáo hổ lốn theo sau một số mức độ hầu hết người Việt Nam. Mặc dù ý tưởng sau hơn một tập hợp của niềm tin cùng một lúc có vẻnghịch lý, hầu hết tiếng Việt (và, như bạn sẽ tìm thấy trong suốt bài viết này, hầu hết người Campuchia và Lào) có là không có mâu thuẫn vốn có trong việc đưa ra một cung cấp cho Đức Phật, một vị thánh quốc gia và một tổ tiên cá nhân tùy thuộc vào dịp này.

Vì vậy, mặc dù Việt Nam là thường nghĩ đến như là Phật giáo, và bao nhiêu là 85% của Việt Nam thường xuyên ghé thăm ngôi chùa Phật giáo, nó là chính xác thực sự hơn để thấy hầu hết Việt như các học viên của một tổng hợp của khác nhau truyền thống Châu Á tôn giáo. Hệ thống tín ngưỡng được gọi là tâm giao: ba tôn giáo.

 

Phật giáo

Có là một số cuộc tranh luận như để cho dù Phật giáo đầu tiên đến Việt Nam bằng cách Ấn Độ trong thế kỷ thứ ba đến thứ hai TCN, hoặc bằng cách Trung Quốc trong thế kỷ đầu tiên thứ hai quảng cáo. Những gì chúng tôi biết đó là vào cuối thế kỷ thứ hai, Việt Nam đã phát triển thành một trung tâm Phật giáo Đại thừa lớn, với hầu hết các ảnh hưởng của nó trong thế kỷ 18 tiếp theo đến từ Trung Quốc Phật giáo. Trong khi đó, Phật giáo Thượng tọa bộ (thêm chặt chẽ liên quan đến truyền thống Ấn Độ) sẽ trở thành thành lập ở phía nam của đất nước – mà cho đến thế kỷ 17 là Khmer lãnh thổ chứ không phải là Việt Nam.

Từ năm 1954 đến năm 1975, khi Việt Nam đã được tách ra thành Bắc và Nam, tổng thống Ngô Đình Diệm (một thành viên của cộng đồng công giáo Việt Nam) bắt đầu giới thiệu các chính sách nhất định mà cả ưa thích người công giáo và một phần Phật giáo 50-70%. Phật giáo tự do tôn thờ bắt đầu được giới hạn, gây ra hàng loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ trong những gì bây giờ được gọi là “cuộc khủng hoảng Phật giáo”. Cuộc khủng hoảng lên tới đỉnh điểm ở sư Thích Quảng Đức tự thiêu nổi tiếng trên đường phố Sài Gòn năm 1963; một sự kiện một cách nhanh chóng được tiếp nối bởi sự rút lui của Mỹ hỗ trợ cho chế độ tổng thống Diệm, sau đó Diệm lắng xuống vào cái chết.

Sau cuộc khủng hoảng Phật giáo, Phật giáo Việt Nam rất thích một sự tăng trưởng trong các sức mạnh chính trị trong suốt thập niên 1960 và sự thống nhất Phật giáo hội Việt Nam được thành lập. Sau sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975. Tuy nhiên, chính phủ cộng sản mới đặt hạn chế hơn nữa về thực hành Phật giáo (cùng với những người của nhiều tôn giáo khác), nhiều trong số đó vẫn còn tại chỗ vào ngày hôm nay. Đọc thêm bài viết về Giáo Dục Trên Mạng và Nghệ Thuật trong Thiên Chúa Giáo.

Hôm nay, Phật giáo vẫn là tôn giáo phổ biến nhất tại Việt Nam, và nói chung được thực hành trong hổ lốn thời trang – kết hợp các yếu tố từ các truyền thống khác nhau trong Phật giáo cũng như triết học từ các tín ngưỡng khác chẳng hạn như Khổng giáo và đạo giáo. Phật giáo Đại thừa vẫn còn thống trị phái, theo Phật giáo Thượng tọa bộ, sau đó hòa hảo.

Đạo hòa hảo là một truyền thống tôn giáo dựa trên Phật giáo được thành lập vào năm 1939 bởi một người đàn ông tên là Huỳnh Phú vì vậy từ vùng đồng bằng Cửu Long, miền Nam Việt Nam. Đức tin đặt trọng tâm vào việc thực hành tôn giáo bởi và tuyên bố một số lớn những người theo ở phía nam của đất nước.